Back                             Rune

Member

 Rune

 

                       F. 1970

                       Member since 1985

                      1999 Ultra, og et stadig økende antall prosjektsykler.