Back              History

        Klubben har sitt utspring I Ballangen Mc Klubb, som ble startet I 1983 på Balsnes, noen kilometer utenfor Ballangen sentrum. I 1986 fikk klubben leie klubbhus av kommunen, rett ved den gamle søppel-fyllingen, og dermed ble navnet skiftet til GARBAGE MC.

Der hadde klubben sitt tilholdssted til i1991, da diverse "futt & fart" gjorde at kommunen sa opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning. Dermed lå klubben "død" til høsten 1999, da man fikk tak I en nedlagt uteplass, som er vårt tilholdssted I dag.